Historie

Museum De Grutterswinkel is gevestigd in een herenhuis dat gebouwd is in 1596. Het pand is rond 1755 ingrijpend verbouwd en heeft nu, op de winkelpui na, hetzelfde uiterlijk. In 1781 is het pand verkocht aan een geelgieter(koperslager). De geschiedenis van De Grutterswinkel begint in 1901.
Toen kwam het in handen van de familie Feenstra die er een zaak als “grossier in koloniale -en grutterswaren”vestigde. Later is het een gewone kruidenierswinkel geworden die tot 1973 door de dochters Feenstra in bedrijf is gehouden.

Museum De Grutterswinkel wordt (sinds 1992) in stand gehouden dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers.
Per 1 maart 2005 zijn de panden echter overgedragen aan Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland (heden: Elkien), omdat de financiële middelen voor het onderhoud van de monumentale panden door de Stichting niet meer waren op te brengen. Bij Nieuw Wonen Friesland zijn zowel de middelen als de expertise aanwezig voor onderhoud en het beheer van de panden. De Woningcorporatie hecht bovendien veel waarde aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Leeuwarder binnenstad. Een stimuleringsbijdrage van de gemeente Leeuwarden in de kosten van de huur maakt het mede mogelijk dat het voortbestaan van Museum De Grutterswinkel voor de komende jaren is gewaarborgd.Ferdina en IJsbranda Feenstra
   Fardina en IJsbranda Feenstra, 1973 (foto: LC)
IJsbranda Feenstra
   Mevrouw IJsbranda Feenstra (1963)